آوریل 25, 2010

درفش – 3

Posted in درفش در 11:33 ق.ظ. توسط آهن‌گر

از کشتن زمان سخن می‌رانند، حال آن‌که زمان است که بی‌سر و صدا می‌کشدشان

دیون بوکی‌کالت

Men talk of killing time, while time quietly kills them.

Dion Boucicault

Advertisements

آوریل 22, 2010

درفش – 2

Posted in درفش در 9:27 ب.ظ. توسط آهن‌گر

و این نه میل به شُهرت ، که خو گرفتن با کار است که ما را به خلق یک شاه‌کار هدایت می‌کند، پس این نه شوق لحظه، که بازتاب خردمندانه‌ی گذشته‌ست که ما را در رقم‌زدنِ آینده‌مان یاری می‌کند.

مارسل پروست

“Just as it is not the desire for fame but the habit of work that allows us to produce a masterpiece, so it is not the joy of the present moment but the wise reflections of the past that help us preserve our future.”

– Marcel Proust (via fuckyeahproust)

درفش – 1

Posted in درفش در 8:25 ب.ظ. توسط آهن‌گر

تا آن‌زمان که در راه دورترین آمال‌مان پای‌ فشاریم، رشد خواهیم کرد. دانستنِ روز شکوفایی‌، کار ما نیست. آن، خود در زمانش اتفاق خواهد افتاد.

دنیس وِیت‌لی